fbpx
Dobre praktyki w restauracjach Makarun
27 marca 2020, author: Maja Tymczyszyn

Dobre praktyki w restauracjach Makarun

Podstawowe informacje związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju:

 Jak dochodzi do zarażenia koronawirusem? 

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową oraz przez kontakt z powierzchniami, na których może się znajdować. To znaczy, że do zarażenia może dojść w sytuacjach:

– bezpośredniego kontaktu ust lub nosa z płynami ustrojowymi nosiciela, np. ktoś bezpośrednio na Ciebie kaszle lub kicha, 

– pośredniego kontaktu ust lub nosa z płynami ustrojowymi nosiciela np. ktoś kichając zanieczyścił klamkę, którą dotykałeś, a następnie jadłeś coś nieumytymi dłońmi albo dotykałeś ust lub nosa, 

– przedłużonego przebywania w zamkniętej przestrzeni z osobą zarażoną. Im mniejsza przestrzeń i dłuższy czas, tym większe ryzyko zarażenia. 

W związku z powyższym oraz zakazem swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi (https://www.gov.pl/web/koronawirus/ZasadyBezpieczenstwa1) w restauracjach Makarun:

-prowadzimy sprzedaż tylko i wyłącznie na wynos oraz w dostawie bezpośredniej do Klienta, 

-zapewniamy konsumentom możliwość dezynfekcji rąk poprzez udostępnienie płynów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (min. 60%), najodpowiedniejszym jest, aby środek dezynfekujący znajdował się w pobliżu wejścia,

-sztućce, naczynia stołowe oraz inne naczynia, z których Klient korzysta nie są ustawione na widoku i są udostępniane Klientowi wraz z wydaniem szczelnie zapakowanego posiłku,

 -posiłki oraz sztućce podawane są w rękawiczkach nitrylowych,

-powierzchnie typu lady, stoły, klamki, poręcze, włączniki, bilownice, blaty robocze i inne powierzchnie są regularnie dezynfekowane płynem dopuszczonym do użytku w gastronomii, 

-rekomendujemy płatności kartą, by ograniczyć obieg gotówki do minimum, 

-Personel zachowuje reżim sanitarny i  zasady higieny w tym wzmożone mycie rąk wodą z mydłem antybakteryjnym i/ lub detergentem, każdy z Pracowników posiada swój własny płyn dezynfekujący,

-wszystkie urządzenia i przybory w lokalu są starannie, regularnie dezynfekowane płynem dopuszczonym do użytku w gastronomii, w tym telefony, kasoterminal, terminal oraz tablety – na powierzchni telefonów komórkowych oraz tabletów bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje w związku z czym zaleca się ich regularną dezynfekcję, a po korzystaniu z tych urządzeń zaleca się dokładne umycie rąk,

-podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła antybakteryjnego i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),

-dbamy o zachowanie co najmniej 1,5 metr odległości od Klienta (poza chwilowym momentem wydawania posiłku),

 -stale uświadamiamy i przypominamy Pracownikom o istotnych kwestiach związanych z zachowaniem podstawowych zasad higieny oraz zasadach prewencyjnych wymienionych powyżej.