Unieważnienie postępowania ofertowego
1 czerwca 2017, author: Tomasz Krawczyk

Unieważnienie postępowania ofertowego

Informujemy, iż z przyczyn związanych z zaistniałą sytuacją w naszej firmie unieważniamy przetarg którego przedmiotem był zakup usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego
z internacjonalizacją działalności gospodarczej w zakresie działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.